OS

OS


Neoseptal OS, organik ve inorganik asitlere dayalı sıvı bir dezenfektandır. 
Yüzey aktif madde içermez. 
İletkenliğe sahiptir.


Neoseptal OS, bira endüstrisinde, içecek endüstrisinde, özellikle CIP sistemlerinde tankların, konteynerlerin, boru hatlarının yıkanmış yüzeylerinin dezenfeksiyonu için kullanılır. Bir diğer uygulama alanı, bira endüstrisinde forfaların kombine yıkama ve dezenfeksiyonudur.

neoseptal OS, gıda endüstrisindeki aside dayanıklı tüm metal yüzeylerde kullanılabilir. 

Diğer yüzeylerde kullanmadan önce ön test yapınız.